Här är en video som visar hur man skapar mindmaps med iThoughts för iOS och även synkar dem med alla enheter du har

Kommentarer