Kommer iOS och OS X bli ett OS?

Ja jag tror det. Under de närmaste fem åren kommer vi att ha ett enhetlig Apple OSÅtminstone för MacBook Air och iOS-enheter. Kanske kommer det att tillåta att användas som vanliga OS X för specifika användningsområden, som utveckling och sådant, men som standard kommer det vara ett enad Apple OS vi kommer att få se under de närmaste åren. Jag är säker på det. Och jag vill att det ska ske. Diskutera!!!Stefan Svartling  -  6:24 PM  -  Public
Yes I believe so. In the next five years we will have a unified Apple OS. At least for the MacBook Air's and iOS devices. Maybe the OS will allow to be used as normal OS X for specific use, like developing and such, but as default it will be a unified Apple OS in the next couple of years. I am sure of that. And I want that to happen.

Other sites have rumors and speculation. We have the TUAW braintrust. We put the question to you and let you have your go at it. Today's topic is

Kommentarer