Google skall definitivt inte köpa Twitter för att bekämpa Facebook. De har redan Buzz för det. Det Google måste göra är att knyta ihop alla deras tjänster till en ända stor portal för slutanvändaren

clipotech knowledge (@pingmicro):
2010-10-03 13:08
Google Should Buy Twitter to Battle Facebook But Won't http://a.clipotech.com/6NvY0
https://twitter.com/pingmicro/status/26257701900

Analytiker och ledarskribenter slits om huruvida Google ska köpa Twitter för att bekämpa Facebook på matknaden för sociala medier. Dave McClure och John Battelle är bland de på motsatta sidor i debatten.

Kommentarer