Jag har alltid sagt att Android är det nya Symbian. iOS behöver inte vara flest.

svartling (@swartling)
2010-09-10 13:02
"Symbian och Android dominerande 2014" http://bit.ly/bykLZC

Inom fyra år kommer Android att hinna upp Symbian och utama Nokias operativsystem i kampen om att vara det ledande mobila systemet.

Kommentarer