Nytt Kommentars System på Blogger! Med Spam Filter! Äntligen!

blogger spam filter

Det här är mycket bättre! Nu kanske man slipper mycket av kommentars spammet. Synd bara att jag redan har bytt till DIsqus.. Man kan inte ta bort Disqus från en Blogger blogg utan att helt börja om med en ny Template...

"Commenting is one of the most integral parts of blogging: it’s what makes blogging a conversation, not a monologue. That’s why we are pleased to announce two cool new improvements to Blogger’s comments system: much better spam filtering and the ability to view all comments on your blog in one place. "

Källa

Kommentarer