Den suveräna iPhone bloggeditorn BlogPress har uppdaterats med TextExpander support! Blogga som på datorn!
Testar att blogga med TextExpander support i den nya versionen av den suveräna iphone bloggeditorn BlogPress!

Det är precis som att blogga på en dator! Mycket bra!

Kommentarer