Google Chrome kommer till Palm / HP's webOS?Enligt CNNs Seth Weintraub, bör vi förvänta oss att se Googles Chrome webbläsare för Palm's / HP's webOS inom en mycket snar framtid.

- Det kanske kan vara cool, men varför egentligen?

Kommentarer