Buzz Tips: Koppla inte ditt Twitterflöde till Buzz, men gärna tvärtom

Buzz Tips: Koppla inte ditt Twitterflöde till Buzz, men gärna tvärtom

Stefan Svartling – Att koppla Twitterflödet hit till Buzz är inte
populärt kan jag säga direkt. Det jag gör är tvärtom, kopplar Buzz
flödet till Twitter via Feedburner eller Buzz2Tweet.
Många users unfollows de som drar in tweets till Buzz.
Anledningen är delvis eftersom Buzz in publicerar tweets i realtid
utan klumpar ihop dem så att de "dränker" följeslagarna med massvis
med Tweets varje gång de publiceras på Buzz.

Kommentarer