Adobe presenterar AIR för mobila enheter och släpper Flash Player 10.1 till mobilutvecklare

Nära 70 företag deltar nu i samarbetet kring en öppen utvecklingsmiljö för mobila enheter.

På Mobile World Congress 2010 i Barcelona lanserar Adobe Systems flera nyheter för Adobe Flash-plattformen. Bland annat presenteras nu Adobe AIR för mobila enheter, en enhetlig miljö för att köra fristående applikationer som nu anpassats till branschsamarbetet Open Screen Project. Genom Adobe AIR, som enligt planerna får stöd för Android-plattformen under 2010, får utvecklare en funktionsrik miljö för att skapa rika applikationer utanför mobilens webbläsare och som kan köras på flera operativsystem. AIR kan dra nytta av de mobilanpassade funktionerna i Flash Player 10.1, liksom unika egenskaper hos olika slags mobila enheter, och har optimerats för att ge bästa prestanda på mobila skärmar.

Adobe har också meddelat att en betaversion av Flash Player 10.1 har gjorts tillgänglig för innehållsleverantörer och mobilutvecklare över hela världen. Den kompletta versionen förväntas bli tillgänglig under första halvåret 2010. Flash Player 10.1 är den första versionen som följer Open Screen Project och gör avancerade webbapplikationer och rikt innehåll som HD-video tillgängligt för en rad olika slags enheter, exempelvis nya slags läsplattor, smartphones, netbooks, bärbara datorer och andra konsument elektronikprodukter. Enligt en rapport från Strategy Analytics som släpptes i januari 2010 kommer det vid utgången av 2012 att finnas mer än 250 miljoner smartphones med fullständigt stöd för Flash Player.

Mobila plattformar som får fullständigt stöd för Flash Player är bland andra Android, BlackBerry, Symbian OS, Palm webOS och Windows Mobile.


Adobe AIR gör det möjligt att skapa webbapplikationer som körs utanför webbläsaren. Stödet för mobila enheter i Adobe AIR omfattar även unika funktioner hos mobila operativsystem och olika enheter, exempelvis multi-touch, inmatning genom gester, accelerometer och skärmpositionering.

Med verktygen som Flash-plattformen och Adobe Creative Suite erbjuder kan utvecklare och innehålls-leverantörer skapa, testa och leverera applikationer för flera slags enheter och olika operativsystem med en enda uppsättning utvecklingsverktyg och APIer som täcker alla plattformar. En utvecklare som använder Flash Professional CS5 med Adobe Packager for iPhone kan återanvända sin applikationskod från iPhone för att skapa samma applikation för Android.


Genom att funktionaliteten i Adobe AIR nu blir tillgängligt för mobila enheter blir det enkelt för utvecklare att skapa kontextkänsliga applikationer, med den speciella egenskapen att de kan anpassa sig till de förutsättningar i form av exempelvis funktioner och prestanda som finns hos olika slags enheter och plattformar, samtidigt som de kan återanvända koden för varje enhet eller plattform. Applikationskontexten kan omfatta olika typer av bildskärmar, gränssnittsteknik och funktionalitet som är specifik för en mobil plattform, liksom skillnader vad gäller nätverksåtkomst och bandbredd. Innehållet kan också anpassas individuellt baserat på användarhistoria eller sociala data.

Kommentarer