Microsoft släpper iPhone Apps nästa år

Microsoft släpper iPhone appsImage by svartling via Flickr

Enligt källor planerar Microsoft att släppa både Bing och Messenger för Iphone. Läs mer...


- Ja vad ska dom göra?
Det kan ju inte bara se på när Windows Mobile (http://kb.clipotech.com/wmobile) dör och konkurrenterna drar ifrån.
Nu kanske dom kan tjäna lite pengar på att skapa några användbara Apps istället :)

Hitta mer info om Microsoft Bing: http://kb.clipotech.com/bing

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer