Nokia slutar inte med Symbian. Tyvärr

Image representing Symbian as depicted in Crun...Image via CrunchBase

"Symbian (http://kb.clipotech.com/symbian) är mer framgångsrikt än någonsin för smartphones till den stora massan. Maemo är vårt val för produkter som bygger på en teknik som man typiskt finner i en persondator. Den erbjuder en annan användarupplevelse och ger oss möjligheten att bredda marknaden, säger Oskar Södergren" http://www.idg.se/2.1085/1.271162/nokia-vill-inte-avskriva-symbian

- Det är synd att Nokia inte släpper Symbian helt istället.
Att de säger att de skall använda Maemo på alla datorlika mobiler är ju positivt. Om de sedan använder Symbian på alla enkla mobiler som är tänkt att användas först och främst som en telefon att ringa med, så gör ju inte de heller något.
Framtiden för Nokia är dock satsningen på datorlika enheter som körs på Maemo tycker jag.

Hitta mer info om Maemo här: http://kb.clipotech.com/maemo

Hitta mer info om Symbian här: http://kb.clipotech.com/symbian


Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer