Google släpper info om Chrome OS ikväll

Google Chrome OS ConceptImage by FreeCliDent via Flickr


Nu lättar Google på locket

Google kommer att skingra en del av dimmorna kring deras nya operativsystem Chrome, vid ett möte på företagets huvudkontor under torsdagen. Läs mer...

- Helt klart intressant.

Fast jag undrar också varför Google igentligen släpper ett nytt Operativsystem till? Det vore väl inte så svårt att köra Android även på Netbooks?

Hitta mer info om Chrome OS här: http://kb.clipotech.com/chrome_os

Hitta mer info om Google Android här: http://kb.clipotech.com/android

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer