Google har planer på att slå ihop Chome OS och Android

NEW YORK - SEPTEMBER 23:  Google founders Larr...Image by Getty Images via Daylife

svartling (@swartling):
Googles grundare: "Android och Chrome blir ett" http://bit.ly/5Jf61C
http://twitter.com/swartling/status/5972566049

"enligt Sergey Brin, en av grundarna till Google, menar att Google och Android kan bli ett gemensamt projekt så småningom, skriver Cnet News. Efter att Google hade presenterat Chrome OS i torsdags sade han att "Android och Chrome kommer förmodligen att konvergera över tid" http://www.idg.se/2.1085/1.272109/googles-grundare-android-och-chrome-blir-ett

- Som jag redan postat på pingmicro (http://pingmicro.com/) så är nog det det bästa att göra för Google. Som det är nu fungerar ju inte ens de Android Apps som finns på Chrome OS.
Jag tror nog att det blir bäst om man slår ihop dem och utveckla endast ett operativsystem.

Hitta mer info om Googles Chrome OS: http://kb.clipotech.com/chrome_os

Hitta mer info om Google Android: http://kb.clipotech.com/android
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer