Chrome kan vara ett orosmoln för Firefox

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 06:  In this photo...Image by Getty Images via Daylife
I sin senaste finansiella rapport skriver Mozilla Foundation att man har ett kontrakt med en "aktör som tillhandahåller söktjänster" som ger royalty-inkomster för sökningar som genomförs via webbläsaren. Kontraktet löper till november 2011 och utgjorde 91 och 94 procent av intäkterna för 2008 respektive 2007.
Link: http://j.mp/3jMxa
Source: http://www.idg.se/2.1085/1.271923/chrome-os-orosmoln-over-firefox
See who is talking about this page: http://j.mp/3jMxa+
Brought to you via http://bit.ly


- Det här bådar inte gott för Firefox.
Det ser ju ut som om Mozilla praktiskt taget lever på Google.
Skulle inte Google förlänga kontraktet efter November 2011 (vilket är troligt att de inte gör), vad händer då?

Hitta mer info om Google Chrome: http://kb.clipotech.com/chrome
Hitta mer info om Chrome OS: http://kb.clipotech.com/chrome_os
Hitta mer info om Firefox: http://kb.clipotech.com/firefox
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer