Sony Ericsson byter till Android - Äntligen!

Sony Ericsson Mobile Communications ABImage via Wikipedia

Jag postade något riktigt intressant på min Posterous blog pingmicro http://pingmicro.com om att nu ser det äntligen ut som om Sony Ericsson har lyssnat på
mig om mitt tjat om att de måste byta till Android OS!
Det är det enda rätta om de vill överleva.
Grattis Sony Ericsson!
Nu blir ni att räkna med igen!
Läs mer här:
http://pingmicro.com/sony-ericsson-to-pick-sides-in-mobile-os-war

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer