Pixelmator 1.5 uppdaterat för Mac OSX 10.6 Snow Leopard

via idg.se
 Bland övriga nyheter märks en “spara för webben”-funktion, två nya verktyg som kallas “Slice” och “Trim” och som automatiserar processer som att klippa bort tomma pixlar i marginalerna, samt snabblänkar för att plocka ut webbfärger (hex-koder) från Apples färgväljare.

Hitta mer info om Pixelmator här: http://kb.clipotech.com/pixelmator

Hitta mer info om Snow Leopard här: http://kb.clipotech.com/osx_snowleopard

Postat via web from pingmicro Sweden

- Följ eller Sök mig på svartling.net!
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer