iPhone OS 3.1 sabbar Exchange för iPhone 3G

"Nu när Apple släppt iPhone OS 3.1 kommer dock ett mindre trevligt besked för dessa: Tidigare modeller av iPhone har inte stöd för krypterade Exchange-uppkopplingar, och på grund av att den nya versionen av operativsystemet följer normala Exchange-regler så stängs alla utan iPhone 3GS ute." http://www.idg.se/2.1085/1.249874/iphone-os-31-sabbar-exchange-i-iphone-3g

- Inte bra. Förhoppningsvis så släpper Apple en fix för detta, eller så kan de helt enkelt inte det för att man måste strikt följa krypteringsreglerna. Innebär det också att man inte kan synka Google Calendar på en Gammal iPhone 3G?

Hitta mer info om Microsoft Exchange här: http://kb.clipotech.com/exchange

Postat via email from pingmicro Sweden

- Följ eller Sök mig på svartling.net!
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer