Google Android får viktiga marknadsandelar i Kina

Image representing Android as depicted in Crun...Image via CrunchBase

Google ökar trycket på mobilmarknaden

"CHINA MOBILE SKA KALLA TELEFONERNA OPHONE , och tanken är att de ska konkurrera med Apples iPhone, som kommer att säljas av operatörskonkurrenten China Unicom"

- Det här är väldigt stort för Android. Och givetvis även för HTC, men att Google får in sitt operativsystem på den stora kinesiska marknaden är ett viktigt framsteg för de Linux baserade Android.
Det är också ett bakslag för Apple som har försökt att få in sin iPhone på den kinesiska marknaden.

Hitta mer info om Android här: http://kb.clipotech.com/android

Postat via email from pingmicro Sweden

- Följ eller Sök mig på svartling.net!
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer