Twitter var ner en bra stund idag

Image representing Twitter as depicted in Crun...

Image via CrunchBase

Twitter har varit nere en riktigt lång stund nu på eftermiddagen.
Det längsta på mycket länge.
Här är en diskussion om det:

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer