TechCrunch sjönk riktigt lågt med dessa osanningar om Sverige!

Image of Hans Kullin from Twitter

Image of Hans Kullin

Hans Kullin postade en riktigt bra och intressant post om hur Techcrunch kan publicera sådan osanning som att Sverige skulle vara sämre än USA när det gäller att släppa ut växthusgaser.
TechCrunch fakta baserades dessutom på Google Maps!
Hur kan de vara så dumma? Obegribligt. Där sjönk TechCrunch rejält för mig.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer