Jag har aldrig skaffat Spotify men blir sugen när man läser detta

Jag har aldrig direkt brytt mig om Spotify. Jag har bara läst om det och sett andra vara helt lyriska över tjänsten.  Hitta mer info om Spotify här: http://kb.clipotech.com/spotify

Man blir ju bra sugen när man läser till exempel detta på friendfeed:

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer