Twitter ändrar utseende och innehåll nästa vecka?

Twitter logo

Image by svartling via Flickr

“Nätfenomenet Twitter är aktivt och levande medan hemsidan av många upplevs som tråkig och obegriplig. Nästa vecka tänker Twitter ändra på det med ny design och nytt innehåll.”  Så blir nya Mikrobloggen

Detta skriver alltså Expressen. Jag har inte läst denna nyhet någon annanstans ännu, så detta var helt nytt för mig.

Vi får se om uppdateringen blir så stor som det låter. Förmodligen inte. Twitter skaparna är ju inte direkt kända för att göra stora förändringar.

Det vore ju kul om de kunde lägga dit en ReTweet funktion åtminstone…

Följ mig på Twitter!

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer