Sony PSP Go! – Nya PSP

Här är några bilder och specifikationer på den nya Sony PSP kallad PSP Go.
Hitta mer info här!

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer