Om vad Nokia och Sony Ericsson borde göra för att vända den negativa trenden

Image representing Android as depicted in Crun...Image via CrunchBase

Jag mikrobloggade en artikel om Nokia är på väg att slopa Symbian och satsa på Googles Android istället.
Jag skrev en hel del om det och även om Sony Ericsson och vad de borde göra för att vända den negativa trenden.
Se här (följ mig här):Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer