Mer om att använda Gmail för GTD (Getting Things Done)

Image representing Gmail as depicted in CrunchBase

Image via CrunchBase

Jag postade om en artikel med tips om hur man kan använda Gmail för GTDFriendfeed.

Jag har använt Gmail för detta ändamål ganska länge nu och jag tycker det fungerar mycket bra.
Det är väldigt smidigt att kunna emaila sig själv alla todos och händelser. Jag använder olika Labels för att kunna sortera in alla todos. T ex. Next Action, Action, Someday och även Reference.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer