Acrobat.com - Adobe släpper presentationsprogram på nätet

Acrobat.Image via Wikipedia

Adobe släpper en betaversion av Acrobat.com Presentations, ett helt nytt webbaserat program för att skapa presentationer.
Presentationerna finns sedan tillgängligt på Acrobat.com.

Tjänsten finns tillgängligt omgående som en kostnadsfri tjänst på Adobe Labs.
Tjänsten har många inbyggda verktyg och mallar som gör det enkelt att arbeta över nätet för att skapa professionella presentationer. Det finns stora möjligheter att skapa visuellt attraktiva presentationer tack vare funktioner som fördefinierade färgkartor, intelligent placering av bilder och grafiska verktyg för att skapa diagram och lägga på effekter. Med Flash-tekniken kan man använda specialeffekter, bildövergångar och inbyggda videoklipp.
Med Acrobat.com Presentations kan flera användare samverka och arbeta tillsammans med att skapa presentationer, antingen alla på en gång eller var och en för sig – oberoende av var de befinner sig.

Presentationen kan hållas ständigt aktuell även i en gransknings- och redigeringsprocess där många är inblandade.
Webbtjänsten gör det också enkelt att se vem som har tillgång till presentationen, vem som öppnat den, vem som redigerar den och vilken bild som var och en redigerar. Eftersom presentationen är ett levande dokument som finns på nätet finns den aktuella versionen alltid tillgänglig från vilken uppkopplad dator som helst.

Presentationen kan antingen köras direkt över nätet genom ConnectNow eller lokalt genom att exportera den till en PDF-fil.


Acrobat.com: www.acrobat.com
Acrobat.com Presentations: www.labs.adobe.com/technologies/presentations
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer