Svenskar På Twitter

Kvittrande Svenskar

Svenskar På Twitter heter en ny webbsida som presenterar allt som Tweetas med HashTaggen #svptTwitter.

Ganska Cool idé tycker jag.


Jag är @svartling på Twitter. Följ mig.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer