Palm Pre i Europa under första halvåret

Palm's CEO säger att den nya Palm Pre mobilen skall finnas tillgänglig i Europa redan under det första halvåret 2009.#Sök!
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer