En utmärkt diskussion på Twitter

Image representing Twitter as depicted in Crun...

Image via CrunchBase

Jag har haft en utmärkt diskussionTwitter hela dagen, om  iPhone OS (OS=OperativSystem), Android OS och nya WebOS från Palm kommer att krossa Symbian OS och Windows Mobile OS eller inte.

Läs en del av diskussionen här!

Dessa härliga diskussioner är en av orsakerna till att jag verkligen älskar Twitter. Om man bara förstår hur Twitter fungerar och att man vet att man inte behöver läsa allt som de man följer postar, utan det är bara att “hoppa in” i en diskussion som passar, då vet man att Twitter slår allt.

Jag är @svartling på Twitter. Följ mig.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer