Twitter Tips: Använd Hashtaggen #svpt om du bor i Sverige

Om du är svensk, använder Twitter och vill bli sedd av andra svenskar så kan du använda hashtaggen #svpt (SVenskar På Twitter).
Då kan man enkelt följa med svenska Twitter användare med hjälp av Twitter klienter såsom TweetDeck (Adobe AIR) och Tweetie (iPhone App), eller genom Twitter Search.
Mer information om HashTags hittar du här: http://bit.ly/AOon

Följ mig på Twitter här!

Kommentarer