Google släpper Gmail Desktop Gadget

Google har skapat en Gmail Gadget för Google Desktop.
Med den kan man se inkommande mail, läsa mail, skriva mail och även stjärnmärka (star) viktig mail.
Det går att göra gadgeten så stor man själv vill så man kan se så många mail i inkorgen man tycker är lagom.

Läs mer om Gmail Desktop Gadget här:
http://bit.ly/14LWj

Läs mer om Google Desktop här:
http://bit.ly/PY6N

Kommentarer