Tweetie - min första köpta iPhone App

App StoreImage via WikipediaNu har jag köpt min första iPhone App.
Det blev den helt suveräna Twitter klienten Tweetie för 22 kr.
Helt klart den bästa Twitter klienten som finns för iPhone.

Jag trodde aldrig att jag skulle köpa ett program någonsin.
Ytterligare ett tecken på att Apple verkligen har lyckats med sin App Store...

Mer info om Tweetie finns här:
http://bit.ly/XCf7

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer