Svenska Mobispine släpper MMS applikation till iPhone

Joakim Hilj @ MobispineImage by Sorosh via FlickrSvenska Mobispine som jag skrev mycket om på den tiden jag hade en
Sony Ericsson M600i, är på tapeten igen med en iPhone applikation som
gör det möjligt att använda MMS på iPhone.

De tänker nämligen släppa en "Native iPhone App" för MMS.
Förmodligen kommer den att släppas under en del mobiloperatörers eget
namn som till exempel Telia.
Jag läste nämligen nyligen att Telia hade MMS funktion på gång för iPhone.

Grattis Mobispine!

Mer info om Mobispine:
http://bit.ly/1bhx

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer