Svensk iPhone App?

App Store

Image via Wikipedia

Undrar när den första svensk-utvecklade iPhone applikationen blir tillgänglig i App Store?
Eller finns det redan en?

iPhone Apps

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer