Zoho Mail får offline stöd före Gmail

Image representing Zoho as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBaseZoho Mail får offline stöd tack vare Google Gears. Inte ens Gmail har det ännu...
Klicka här för mer Information.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer