Koornk - Ännu en mikroblogg tjänst

Koornk blurry t-shirtImage by Gandalfar via FlickrKoornk heter en ny mikrobloggtjänst som fungerar ungefär som Twitter och alla de andra.
Du har 10 tecken mer än Twitter att skriva vad du gör för tillfället, alltså 150 tecken.
Klicka här för mer Information.
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer