Gmail Mobile 2.0 har släppts

Image representing Gmail as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBaseEn av mina gamla favorit applikationer för mobiltelefoner - Gmail Mobile har uppdaterats till version 2. Den fungerar endast för J2ME och BlackBerry telefoner. Den här nu blandannat Offline stöd och man kan spara flera utkast (drafts) i telefonen som man kan skicka iväg när man är online igen.
Läs mer här:
http://www.svartling.org/?cx=002790340077000290473%3Ak2jwcsz7whk&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=gmail+mobile+2.0

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer