Gmail får emoticons - smileys :)

Image representing Gmail as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBaseGmail och GTalk har fått smileys, eller emoticons som det också heter. Äntligen.
Klicka här för mer info

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer