Gmail får Autosvar funktion

Image representing Gmail as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBaseI Gmail Labs finns det nu en ny funktion som heter "Canned Responses" som gör att man kan använda sig av auto-svar i Gmail. Går att skapa filter för vilka mail som skall auto-svaras. Mycket användbart.
Klicka här för mer Information.
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer