Asus släpper en Google Android mobil 2009

Image representing Android as depicted in Crun...Image via CrunchBaseAsus planerar att släppa en Google Android baserad smartphone under det första halvåret 2009.
Klicka här för mer information

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer