Mina Tweets om Apples Let's Rock Event

Image representing Apple Inc. as depicted in C...Image via CrunchBase, source unknown Jag följde Apples "Let's Rock" event med Adobe AIR applikationen TweetDeck, genom att skapa ett par globala sökningar på Apple och iPod i TweetDeck. Det fungerade riktigt bra! Tweetsen bara poppa fram med nyheter direkt från Eventet.

Här är mina Tweets om det (runt 30 st!).


Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer