Mer information om Google Chrome

Här är mer information om Googles kommande webbläsare som jag mikroblogga om igår. Mer Information.

Kommentarer