Logitech Z-5 - Rundstrålande Högtalare

LogitechImage via Wikipedia Logitech lanserar Logitech Z-5 - rundstrålande stereohögtalare för pc och Mac som fördelar ljudet till hela rummet. Skall finnas nu till ett pris av 799 kr.
Klicka här för mer Information.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer