Kapar Telia hastigheten på 3G?

TeliaSonera ABImage via WikipediaJag hoppas inte Telia sysslar med samma sak som det här.

Klicka här för mer information.


Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer