HTC Touch Pro emot Apple iPhone - En jämförelse av webbläsarprestationen

Cropped version of :Image:IPhone_Release_-_Sea...Image via Wikipedia Här är en bra video som visar att Apples iPhone 3G spöar HTC Touch Pro när det gäller webbläsarprestationen. iPhones Safari är mycket snabbare än HTC Touch Pro's Opera.
Klicka här för mer Information.Här kan du hitta fler nyheter om mobiltelefoner och smartphones.
Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer