Bilder: Nokia E75

Nokia CorporationImage via WikipediaDet har dykt upp några fler bilder på den kommande QWERTY telefonen Nokia E75.
Hitta bilder och mer information här.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer