Apple iTunes 8 släpps snart

iTunes visualizers: the default Apple visualis...Image via Wikipedia Det ryktas om att iTunes 8 släpps snart. Med smarta playlists och mycket mer.
Klicka här för mer Information.


Här kan du hitta fler nyheter om sociala nätverk, mobilitet och webbtjänster. Eller gör en sökning efter mer information i ämnet.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer