Ändrat kommentarsfunktionen

Blogger (service)Image via Wikipedia Coolt!! Jag uptäckte att man kunde igenom Blogger In Draft ändra så att man kan få kommentarsrutan (den man skriver kommentarer i) direkt under själva bloggposten!
Hoppas detta gör så att fler skriver kommentarer!

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer