iPhone bloggmall

Jag testar en bloggmall som jag gjort för att kunna blogga från min iPhone med både länkar och bilder.

http://www.svartling.org/?cx=002790340077000290473%3Ak2jwcsz7whk&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=blogging+from+iphone

Update: Hmm.. bilder fungerade inte. Jag får tänka ut något annat för det. Men länken fungerade!


Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer