Svenska Pusha lanserar rekommenderade länkar

Pusha

Den svenska sociala bokmärkessajten Pusha har lanserat en funktion som presenterar personligt rekommenderade länkar.

Rekommendationerna, som visas under "Tips" i huvudmenyn, baseras på hur personen använder Pusha - vilka länkar som pushats, vilka vänner personen lagt till med mera.

Till stor del handlar det om en ny algoritm som försöker att räkna ut vilka andra medlemmar som har ett liknande beteende. Därför finner man nu även fliken "Lika" i medlemsprofilerna. Här listas personer som använder Pusha på ett likvärdigt sätt.

Pusha har och håller verkligen på att utvecklas till att bli en riktigt bra och användbar svensk webbtjänst.

Kommentarer